BRF


Effektivare förvaltning till lägre pris

Sifferrådet erbjuder en smartare hantering av er bostadsrättsförening. Genom att utnyttja effektiva tjänster för den löpande förvaltningen kan styrelsen fokusera på att lägga tid, engagemang och pengar på frågor som viktiga för föreningens ekonomi på lång sikt.

Tre av förvaltningens ben lyfts från styrelsens arbetsbord

 1. fakturering av månadsavgifter
 2. betalning av fakturor samt
 3. hantering av medlemsregister med tillhörande pantregister. 

Många gånger blir den totala kostnaden lägre än med traditionella metoder men med högre kvalitet.

 
 

Avgifter till föreningen

Sifferrådet tar över aviseringen av medlemsavgifter, varje medlem kan själv välja att få avierna som e-faktura direkt i sin Internetbank eller på vanligt papper som tidigare. Påminnelser går ut automatiskt vid försenad inbetalning. 

 

Fakturor till föreningen

Föreningens fakturaadress ändras till en speciell postadress, där läses fakturorna in digitalt. Utvalda personer i styrelsen får mail/sms när nya fakturor finns att attestera. Attest kan ske direkt i mobil. Sifferrådet hanterar sedan betalningen så att leverantören får betalt i rätt tid utan att styrelsen behöver lägga in betalningar via banken. Påminnelseavgift, försvunna fakturor och dubbelbetalningar är ett minne blott!

 

Pant och medlemsregister

Styrelsen är ansvarig att hålla med pant och medlemsregister. Genom att lägga ut detta arbete på Sifferrådet förskjuts också det ekonomiska ansvar det innebär att hålla i registret. Många föreningar saknar kunskap om vilka följder det kan bli av misstag i pantregistret. Ett misstag kan leda till skadeståndskrav från pantsättande bank på miljonbelopp på föreningen. Sifferrådet hanterar registret och besvarar bankers och mäklares förfrågningar och pantsättningar av bostadsrätterna.

forvaltning_paket.png

Detta ingår i #förvaltning

 • Löpande bokföring
 • Scanning av leverantörsfakturor
 • Attestsystem online för leverantörsfakturor
 • Betalning av attesterade leverantörsfakturor
 • Avisering av avgifter med påminnelsehantering
 • Redovisa och betala föreningens skatter
 • Resultatrapport med budgetuppföljning 4ggr per år
 • Lägenhetsregister samt medlems och pantförskrivningsregister
 • Upprätta och redovisa kontrolluppgifter vid överlåtelse av bostadsrätt
 • Upprätta Årsredovisning med bokslut
 • Upprätta budgetförslag för kommande verksamhetsår
 • Upprätta inkomstdeklaration
 

O F F E R T G E N E R A T O R

Ange vad som gäller för er förening och få ett fast pris på ekonomisk förvaltning direkt.

11. Hur många lägenheter har ni?
22. Hur många lokaler har ni?
33. Hur många parkeringsplatser har ni?
 

Er månadskostnad blir kr per månad exkl moms.